AKA 2018 BÜTÇE SUNUMU

AKA 2018 BÜTÇE SUNUMU

AKA bütçe toplantısı 8 Ocak 2018 tarihinde, Holding merkezinde yapılmıştır. Toplantı, Sn. Erol Ergan, Sn. Aldo Bruno Dapei ve İcra Kurulu üyeleri ile Sn. Şamil Jane, Sn. Hüseyin Özden ve Sn. Nilgün Yiğit katılımıyla gerçekleşmiştir.
Toplantıda; 2018 yılına yönelik finansal ve operasyonel göstergelerin hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılarak, stratejik konulardaki gelişmelerin takibi için öneriler geliştirildi.